Kontakt bestyrelsen

None

Nana & Simon Karstrup Enkeshafi

Formand

Amanda Fallmann Bech

Bestyrelsesmedlem

Lene Torp Kronegh Kristensen & Claus Vorndran Jensen

Bestyrelsesmedlem

Arne Lemvig Knudsen

Bestyrelsesmedlem