Kontakt bestyrelsen

Nana & Simon Karstrup Enkeshafi

Formand

Arne Lemvig Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Lene Torp Kronegh Kristensen

Bestyrelsesmedlem